FISA World Rowing Masters Regatta

  • Hosted By: Danish Rowing Federation
 

 VOLUNTEERS

Til 2016 World Rowing Masters Regatta får vi brug for alle de hænder, der vil give en hånd med!
Vi skal bruge starter piger og drenge. 
Vi skal bruge motorbådførere. 
Vi skal bruge folk i akkrediteringen / informations disken. 
Vi skal bruge folk i restauranter og udskænknings boder. 
Vi skal bruge folk der går til hånde med at holde nogenlunde styr på området. 
Vi skal bruge folk til alt det andet som vi ikke har helt styr på endnu.
Læs mere her...